Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

III SA/Łd 73/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

III SA/Łd 347/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 669/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 734/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 356/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie: nałożenia kary pieniężnej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

III SA/Łd 357/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie: nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego