Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 348/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-09

Skarga H.D. na akt Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

III SAB/Wr 18/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie niewydania zatrzymanego prawa jazdy

II SA/Bk 577/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu części kwoty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Bk 147/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Gl 848/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-14

Sprawa ze skargi Z. F. na akt Starosty M. w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Ke 363/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

III SAB/Gd 7/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rejestracji pojazdu

II SA/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-08

Sprawa ze skargi K. B. na czynność Starosty Opolskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Rz 328/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu przez Starostę [...] opłaty za kartę pojazdu

II SA/Po 410/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu;
1   Następne >   +2   +5   8