Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 242/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SA/Kr 1304/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie unieważnienia obowiązujących projektów organizacji ruchu na ul. Z w Z

III SA/Po 1796/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

III SA/Po 744/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-14

Wniosek w przedmiocie zmiany danych zawartych w dokumencie prawa jazdy

I OZ 1089/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Starosty Gliwickiego nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Po 1796/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

I OZ 1583/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wielkopolskiej Organizacji Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej na akt Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2...