Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 606/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] r. sygn. akt III 606/09

VIII SA/Wa 720/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 385/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II GZ 110/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu

III SA/Wr 606/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu

III SA/Gd 290/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Wr 721/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

II GZ 93/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...

II GZ 94/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...

II GZ 99/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [....
1   Następne >   +2   +5   +10   100