Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SO/Wr 13/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-09

Wniosek B. G. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi B. G. przed wszczęciem postępowania sądowego

III SA/Łd 916/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 872/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 863/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 401/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu

II OZ 740/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

III SA/Lu 535/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Sz 1015/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   3