Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Łd 668/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie bez koncesji kruszywa naturalnego

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w sprawie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Łd 969/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej