Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 523/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 100/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 30/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Łd 408/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II SA/Łd 1204/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowych

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w odpowiadające im udziały we współwłasności

II SA/Łd 1204/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowych

II SA/Łd 16/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 15/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2