Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 980/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 170/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 57/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 166/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 165/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 166/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 165/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 170/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej