Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 107/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II SA/Łd 980/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 1160/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 1160/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 1126/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Łd 100/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 523/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 855/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 626/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14