Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Ke 846/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności

II SA/Ol 1395/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 1077/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SAB/Łd 39/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej

II SA/Łd 355/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 753/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Łd 510/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub rady prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1674/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4