Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 788/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 741/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku T.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności