Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Gd 788/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 741/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku T.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 674/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 430/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 544/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: oddalić wniosek uczestniczki postępowania B. O.

II SA/Bd 826/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: oddalić wniosek wobec L. K.
1   Następne >   2