Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Ol 1308/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie zrzeczenia się nieruchomości

II SA/Lu 205/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 243/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. S. i W. S. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania 'wniosku o sprostowanie decyzji Wojewody D. z uzasadnieniem

II SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

I SA/Wa 910/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 242/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie niewykonania 'wniosku o sprostowanie decyzji Wojewody D.z uzasadnieniem