Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 286/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania zasypania rowu

II SA/Rz 339/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o uregulowanie stosunków wodnych

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 600/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, wypłaty odszkodowania oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i kabli energetycznych

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II OZ 1178/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [..] nr [..] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 533/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 42/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania,
1   Następne >   +2   6