Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SAB/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania skarżącego za stronę postępowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę C. własności nieruchomości Skarbu Państwa

I OZ 540/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 482/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SAB/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania skarżącego za stronę postępowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę C. własności nieruchomości Skarbu Państwa

I OZ 1170/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

I OZ 483/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 952/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych w zakresie całkowitym lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych powyżej kwoty 30 zł w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 507/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji

I SA/Wa 173/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia we wznowionym postępowaniu wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1719/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3