Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

VIII SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 910/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2006 roku

I SA/Gl 163/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Rz 883/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2006 r.

I SA/Go 300/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

I SA/Lu 502/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu importu towarów

I SA/Wr 576/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako członka zarządu spółki z o.o. za zaległość tej spółki z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r.

III SA/Gl 1517/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Łd 673/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok

I SA/Gl 167/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Skarga W. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kary porządkowej wskutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100