Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 968/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Kr 968/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę rady Gminy Michałowice w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Sz 647/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

II SA/Ke 531/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-19

Wniosek w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków

II SA/Ol 1091/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ke 531/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr: [...]w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków

II SA/Bk 257/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Ol 853/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 854/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 855/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych
1   Następne >   +2   4