Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SAB/Wa 162/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

II SA/Bk 268/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oraz na zgłoszenie budowlane Burmistrza S. i niewniesienie przez Starostę Powiatu B. sprzeciwu odnośnie tego zgłoszenia

IV SO/Wa 12/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] w S. o wymierzenie grzywny Staroście S. w związku z nieprzekazaniem skargi do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

II SA/Ke 273/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie piasków bez koncesji

II SA/Kr 426/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie informacji o braku podstaw do wszczęcia postępowania

IV SAB/Wa 162/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych