Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SO/Kr 5/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-07

Wniosek S. L. o cofnięcie przyznania prawa pomocy

III SO/Kr 2/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-07

Wniosek S. L. o cofnięcie przyznania prawa pomocy

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

IV SA/Po 356/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Lu 570/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

IV SA/Wr 414/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego

II SA/Wa 1246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

III SA/Kr 808/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy G

II SAB/Wa 690/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

II SAB/Wa 326/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
1   Następne >   2