Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Gl 42/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia celem zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SA/Gl 52/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny celem zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

I OZ 1315/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Wa 1572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego
1   Następne >   2