Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 395/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 267/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1203/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania

I SA/Wa 1770/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OZ 616/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1018/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 353/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 892/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   15