Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 696/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...].02.2010 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Rz 703/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za działkę przejętą pod przebudową drogi

I SA/Wa 1697/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Gd 779/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 918/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-16

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Bk 427/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udostępnienia części nieruchomości

II SA/Bd 928/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości postanowił: oddalić wniosek.