Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gd 124/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Kr 219/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odszkodowania i przejęcia nieruchomości

II SA/Kr 174/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Rz 92/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-31

Skarga na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1131/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Kr 1867/11 w postępowaniu przez Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

II SA/Kr 1131/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Kr 1867/11

II SA/Lu 219/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 33/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

IV SA/Wa 2002/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Bd 928/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości
1   Następne >   2