Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 395/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 267/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1203/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Ol 1139/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi F. W. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

I SA/Wa 1770/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania

II SO/Rz 8/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przydzielenia za nieruchomości wywłaszczone nieruchomości zamiennej

IV SA/Wa 239/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Łd 1093/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   100