Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Wa 107/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez referendarza sądowego, rozwiązania stosunku pracy oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do referendarza sądowego

II SA/Ol 523/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

I OZ 611/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , zn. [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby celnej

III SAB/Kr 24/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu odznaki indywidualnej funkcjonariusza policji

II SO/Wa 6/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi V. R. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...]

III SA/Łd 897/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądam...

IV SA/Wr 62/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych wypłaconych po dniu [...] wraz z odsetkami oraz stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po dniu [...]

II SA/Ol 708/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami ...

IV SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-20

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji
1   Następne >   +2   +5   +10   100