Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmian do Statutu Miasta

VIII SA/Wa 1046/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego

II SA/Ke 411/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-15

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku

II SA/Ke 411/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie zmian do Statutu Miasta

II SA/Bk 551/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie skargi na działalność wójta gminy

II SA/Bk 550/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie skargi na działalność wójta gminy

II SA/Ke 411/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-09

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku