Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 1084/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

II OZ 786/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi S.N. na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy L.

III SA/Kr 1084/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

II OZ 176/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi K.S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego oku znak:[...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego