Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 1172/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy L.

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w zakresie wniosku B. B. o zmianę wskutek okoliczności sprawy prawomocnego postanowienia referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt III SAB/Lu 44/13 przyznającego B. B. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata i odmawiającego przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. po...

II OZ 546/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania nazw ulicom

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy