Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienie sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego oddalającego wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w całości.

II SA/Łd 246/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.G. na pismo Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I OZ 778/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Łd 246/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi M.G. na pismo Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II SAB/Gl 12/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-24

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości