Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 997/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwrotu należności celnych w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

I SA/Go 43/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I SA/Go 50/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I SA/Go 49/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-18

Wniosek Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'A' sp. z o.o. o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] roku, Nr [...]

I SA/Go 57/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-18

Wniosek w przedmiocie klasyfikacji taryfowej postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

I SA/Go 626/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej weryfikacji zgłoszenia celnego co do pochodzenia towaru

III SA/Po 114/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe;

III SA/Kr 564/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

III SA/Kr 514/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

III SA/Kr 518/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100