Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Go 790/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-06

Wniosek w przedmiocie wartości celnej i towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług

I GZ 575/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gd. Nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego

I GZ 456/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi P. P. na Decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. Nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług.

I GZ 458/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi P. P. na Decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. Nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług.

I GZ 460/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi P. P. na Decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. Nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług.

I GZ 463/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi P. P. na Decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. Nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług.

I SA/Ol 458/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

I SA/Ol 457/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

I SA/Ol 455/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

I SA/Ol 739/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-06

Wniosek w przedmiocie: określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   22