Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 1127/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Gl 1128/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Gl 1138/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Łd 70/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie: odmowy umorzenia odsetek od należności celnych

III SA/Łd 70/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

III SA/Gl 1139/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych