Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 799/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 160/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie świadczenia rodzinnego

I SA/Wa 999/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 655/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i uznanie tej zapomogi za świadczenie nienależnie pobrane

I SA/Wa 1640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 448/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 665/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania według właściwości postanowienia sądu orzekającego o przyjęciu do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1592/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 173/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 576/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   8