Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 449/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany okresu przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 652/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 616/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego

II SA/Łd 327/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 145/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 454/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1036/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 43/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Łd 1342/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Łd 8/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   10