Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 579/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych usług opiekuńczych

II SA/Łd 1132/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata po sprzeciwie od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 578/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 28/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 1132/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1214/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 825/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 151/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 76/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla opiekuna

II SA/Łd 578/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego
1   Następne >   +2   +5   11