Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 592/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 166/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 166/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-12

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia