Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 853/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 854/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 855/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 852/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Kr 1106/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko