Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II SA/Ke 477/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-25

Wniosek w przedmiocie prowadzenia przez Wójta Gminy postępowania w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy D.

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy D.

II SA/Ke 531/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-19

Wniosek w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 477/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie prowadzenia przez Wójta Gminy postępowania w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4