Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

II SA/Rz 728/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...], w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy,

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

Wniosek w przedmiocie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 728/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Rz 321/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 811/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-15

Skarga na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1583/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
1   Następne >   2