Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 931/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SAB/Bd 294/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych.

II SO/Ol 1/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku I.Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 o dostępie do informacji publicznej

II SA/Go 249/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 15/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 16/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych sygn. akt II SAB/Sz 71/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji związanej z dokumentacją medyczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych

I OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy sygn. akt II SAB/Sz 52/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 22/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 21/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy sygn. akt II SAB/Sz 55/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100