Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SAB/Wa 85/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VIII SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SAB/Wa 27/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania decyzji

VI SAB/Wa 20/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dopuszczenia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

I OZ 755/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 85/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 527/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wa 289/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie inicjatywy legislacyjnej

VIII SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o sporządzenie i wydanie odpisów z akt sprawy

II SAB/Wa 85/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   5