Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prokurator X

I OZ 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w S. w sprawie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 179/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

I OZ 400/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach z 11 marca 2015 r., sygn. akt IV SAB/GL 179/14 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Katowicach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 150/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w R. w przedmiocie podjęcia czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa

IV SAB/Wa 150/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w R. w przedmiocie podjęcia czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa

II SAB/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w sprawie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 114/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SAB/Wa 236/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wzruszenia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R.

IV SAB/Wr 109/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie podjęcia czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez komornika sądowego

IV SAB/Wa 15/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie podjęcia czynności ukierunkowanych na wzruszenie wyroku sądu
1   Następne >   +2   +5   10