Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

III SAB/Kr 49/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

I SAB/Wa 677/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wr 203/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia podania

II SAB/Bk 1/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-05

Wniosek w przedmiocie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SAB/Wa 418/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania skargi na decyzję

III SAB/Gd 95/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I SAB/Łd 7/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie: nierozpoznania odwołania od decyzji organu I instancji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SAB/Wa 439/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   14