Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Łd 21/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania skarżącego za stronę postępowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę C. własności nieruchomości Skarbu Państwa

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-07-06

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SAB/Łd 26/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania skarżącego za stronę postępowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę C. własności nieruchomości Skarbu Państwa