Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę na skutek sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego WSA w Gliwicach oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Gl 41/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym