Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

III SAB/Kr 24/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu odznaki indywidualnej funkcjonariusza policji

II OZ 528/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Wr 20/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SAB/Ol 90/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

Skarga A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej

I SAB/Lu 20/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r.

II OZ 154/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie postępowania w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora N...

IV SAB/Wr 61/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie wniosku o usunięcie naruszenia prawa i rozpoznania odwołania z dnia [...] od decyzji z dnia [...] orzekającej o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 102/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w całości w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we W. z dnia [...], nr [...]

V SAB/Wa 35/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Ministra Finansów w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   100