Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SAB/Rz 4/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku rozpoznawaniem odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr (...), dotyczącej płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w związku z wnioskiem skarżącej o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądo...

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie legalności istnienia ustępu

II SAB/Rz 45/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w przedmiocie wydania dokumentu

I SAB/Rz 6/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku rozpoznawaniem odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr (...), dotyczącej płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na 2009 r., w związku z wnioskiem skar...

II SAB/Rz 45/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-29

Wniosek J. B. o zmianę prawomocnego postanowienia referendarza WSA w Rzeszowie w sprawie z jego skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w sprawie wydania dokumentu -

I SAB/Rz 4/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-07

Wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku rozpoznawaniem odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr (...), dotyczącej płatności w ramach systemów wsparcia b...

I SAB/Rz 6/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-07

Wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku rozpoznawaniem odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr (...), dotyczącej płatności z tytułu wspierania gospodar...

II SAB/Rz 111/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi O. H. i S. R. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SAB/Rz 45/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie wydania dokumentu
1   Następne >   2