Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Łd 92/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D.G. i L.G. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Po 6/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-17

Skarga H. C. i M. C. na przewlekłość Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SAB/Łd 44/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.M. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

II SAB/Bk 5/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty H. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Bk 6/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty H. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Łd 48/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B.P. na przewlekłość działań Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia czynności mających na celu ustalenie odszkodowania za grunt zajęty pod ulicę

II SAB/Kr 131/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi M.K. na przewlekłość postępowania Wojewody [....]

II SAB/Bk 53/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-08

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   5