Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SA/Sz 112/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie wypłaty mieszkaniowo

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

III SA/Lu 579/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. S. na działalność Prezydenta Miasta w przedmiocie sporządzenia wyrysu działek i wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków

I SAB/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

IV SA/Wa 1917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi Z. J. W. na odpowiedź Urzędu Miasta W. w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta

VII SA/Wa 2078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05

Wniosek w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2077/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych