Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Kr 113/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Gl 338/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w kwestii sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Gliwicach o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu